http://www.Tyrols.com/
  The mountaintop of Search engines
Web   List   Images   Video   Music   Business   Documents   Files  




Pdf
1-16 of about 17 results (0.23 second)

Total files in report: 63

1. Where is Moldova? / Where is Moldova Located in...
https://0.r.bat.bing.com/?ld=d3dg0-KmFmet8EAUS-...
is Moldova? / Where is Moldova Located in The World? / Moldova Map - WorldAtlas.com Continents Africa Antarctica Arctic Asia Caribbean Central America Europe Middle East North America Ocea...
 'Advertise with us' from the web at 'http://www.worldatlas.com/contact/wa_ratecard_2014.pdf'  pdf  wa_ratecard_201...0.5 MB  - 'Advertise with us' Web

2. Moldova Eyes Blockchain IDs to Help Curb Child ...
https://www.nytimes.com/topic/destination/moldo...
Eyes Blockchain IDs to Help Curb Child Trafficking - CoinDesk Blockchain 101 – What is bitcoin?BitcoinWhat is Bitcoin?...
 'recent classification' from the web at 'http://antitrafic.gov.md/public/files/271339.pdf'  pdf  2713390.9 MB  - 'recent classification' Web

3. Cancelaria de Stat | Guvernul Republicii Moldov...
http://www.cancelaria.gov.md/
Stat | Guvernul Republicii Moldova Skip to main content Guvernul Republicii Moldova Cancelaria de Stat RomanaEnglish Search form Cautare Acasa Despre CancelarieDo...
 'Organigrama cancelariei de stat' from the web at 'http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/organigrama_cancelaria_de_stat_2017.pdf'  pdf  organigrama_can...0.1 MB  - 'Organigrama cancelariei de stat' Web
 'Declara?ia privind buna guvernare' from the web at 'http://cancelaria.gov.md/sites/default/files/untitled_20170216_230254.pdf'  pdf  untitled_201702...0.3 MB  - 'Declara?ia privind buna guvernare' Web

4. Documente utile | Government of Republic of Mol...
http://www.gov.md/en/advanced-page-type/documen...
| Government of Republic of Moldova Skip to main content Home Contact RSS feed RomânaEnglish? Search form Search GOVERNMENTCabinet Ministers Minist...
 '7048451_en_acord_asociere.pdf' from the web at 'http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/7048451_en_acord_asociere.pdf'  pdf  7048451_en_acor...
393 X 81
> 1 MB  - '7048451_en_acord_asociere.pdf' Web

5. Government activity program | Government of Rep...
http://www.gov.md/en/advanced-page-type/governm...
| Government of Republic of Moldova Skip to main content Home Contact RSS feed RomânaEnglish? Search form Search GOVERNMENTCabinet Mini...
 'guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf' from the web at 'http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf'  pdf  guvernul_republ...
393 X 81
0.9 MB  - 'guvernul_republicii_moldova_-_programul_de_activitate_al_guvernului_republicii_moldova_2016-2018.pdf' Web
 'government_of_republic_of_moldova_-_action_programme_of_the_government_of_republic_of_moldova_for_2016-2018.pdf' from the web at 'http://www.gov.md/sites/default/files/document/attachments/government_of_republic_of_moldova_-_action_programme_of_the_government_of_republic_of_moldova_for_2016-2018.pdf'  pdf  government_of_r...
393 X 81
0.6 MB  - 'government_of_republic_of_moldova_-_action_programme_of_the_government_of_republic_of_moldova_for_2016-2018.pdf' Web

6. LEXDB
http://lex.justice.md/
Româna ? Ghidul utilizatorului Status: Toate Nu a avut modificari A fost modificat Modifica/abroaga un act juridic Abrogat Nr. Doc: Emis: Publicat: Publicat: Toate B.Of. Mo...
 'Ghidul utilizatorului' from the web at 'http://lex.justice.md/userguide_md.pdf'  pdf  userguide_md0.1 MB  - 'Ghidul utilizatorului' Web

7. CNP 8.06.2017 cu privire la Guvern
http://www.cnp.md/ro/sedinte-de-guvern/item/192...
CNP, 16.07.2014 English Cautare Documente relevante Contacte Aboneaza-te la publica?ii Acasa Despre CNP Prezentarea generala Organigrama Membrii Sedinte CNP Gr...
 'http://www.credo.md/site-doc/CReDO_Transp_2016_v6.pdf' from the web at 'http://www.credo.md/site-doc/CReDO_Transp_2016_v6.pdf'  pdf  CReDO_Transp_20...> 1 MB  - 'http://www.credo.md/site-doc/CReDO_Transp_2016_v6.pdf' Web
 'http://www.credo.md/site-doc/CNP_TranspGuvern_2012-14_final1.pdf' from the web at 'http://www.credo.md/site-doc/CNP_TranspGuvern_2012-14_final1.pdf'  pdf  CNP_TranspGuver...> 1 MB  - 'http://www.credo.md/site-doc/CNP_TranspGuvern_2012-14_final1.pdf' Web

8. Buletin Informativ | Centrul de Telecomunica?ii...
http://cts.md/ro/content/buletin-informativ
Informativ | Centrul de Telecomunica?ii Speciale Despre CTS Conducerea Direc?ii de activitate Cadrul legislativ Cariera Parteneriate Rapoarte anuale Comunicare Noutati Proiecte Galerie Foto...
 ' ' from the web at 'http://cts.md/sites/default/files/staticpage_doc/buletin_informativ_versiunea_09_09_2014-2.pdf'  pdf  buletin_informa...0.9 MB  Web
 'Buletin Informativ - trimestrul IV' from the web at 'http://cts.md/sites/default/files/staticpage_doc/buletin_informativ_cts_final_print2_3.pdf'  pdf  buletin_informa...0.9 MB  - 'Buletin Informativ - trimestrul IV' Web

9. ABOUT US - Platforma Pentru Egalitate De Gen
http://egalitatedegen.md/en/noi/
?i Apeluri - Platforma Pentru Egalitate De Gen Acasa Noi Biroul Permanent Mandatul I Mandatul II Mandatul III Mandatul IV Membri Documente Interne Scrisori ?i A...
 'The Strategy of Platform for Gender Equality 2016-2018' from the web at 'http://egalitatedegen.md/wp-content/uploads/2016/08/Strategy-of-Platform-for-Gender-Equality.pdf'  pdf  Strategy-of-Pla...
282 X 90
0.2 MB  - 'The Strategy of Platform for Gender Equality 2016-2018' Web
 'Gender Equality Agenda 2014-2018' from the web at 'http://egalitatedegen.md/wp-content/uploads/2016/08/Gender-Equality-Agenda.pdf'  pdf  Gender-Equality...
282 X 90
0.7 MB  - 'Gender Equality Agenda 2014-2018' Web

10. Academia de Administrare Publica | Alma Mater a...
http://aap.gov.md
de Administrare Publica | Alma Mater a func?ionarilor publici Skip to main content Search form Cautare Recent Noi valen?e în cooperarea Academiei cu GIZ În ...
 'Administrare publica' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/5-9.2.18/ap.pdf'  pdf  ap0.9 MB  - 'Administrare publica' Web
 'Anticorup?ie' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/5-9.2.18/ac.pdf'  pdf  ac0.4 MB  - 'Anticorup?ie' Web
 'Management' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/5-9.2.18/mg.pdf'  pdf  mg0.1 MB  - 'Management' Web
 'Management informa?ional în administrarea publica' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/5-9.2.18/miap.pdf'  pdf  miap0.1 MB  - 'Management informa?ional în administrarea publica' Web
 'Rela?ii interna?ionale' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/5-9.2.18/ri.pdf'  pdf  ri0.4 MB  - 'Rela?ii interna?ionale' Web

11. Academia de Administrare Publica | Alma Mater a...
http://aap.gov.mdmailto:aap@aap.gov.md
de Administrare Publica | Alma Mater a func?ionarilor publici Skip to main content Search form Cautare Recent Sus?inerea tezelor de master ?efii de subdiviz...
 'Anticorup?ie' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/12.2-1.3.18/ac.pdf'  pdf  ac0.1 MB  - 'Anticorup?ie' Web
 'Management' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/12.2-1.3.18/mg.pdf'  pdf  mg0.1 MB  - 'Management' Web
 'Management informa?ional în AP' from the web at 'http://aap.gov.md/files/orare/fr/12.2-1.3.18/miap.pdf'  pdf  miap0.1 MB  - 'Management informa?ional în AP' Web

12. Acte normative | Academia de Administrare Publi...
http://aap.gov.mdmailto:aap@aap.gov.md/ro/acte-...
normative | Academia de Administrare Publica Skip to main content Search form Cautare Recent PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ...
 'Regulament de organizare ?i desfa?urare a programelor de studii de doctorat în cadrul AAP' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Regulament%20de%20organizare%20a%20studiilor%20de%20doctorat%20AAP_0.pdf'  pdf  Regulament%20de...
1600 X 190
0.3 MB  - 'Regulament de organizare ?i desfa?urare a programelor de studii de doctorat în cadrul AAP' Web
 'Regulament de organizare ?i func?ionare a ?colii Doctorale în ?tiin?e Administrative din cadrul AAP' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Regulament%20Scoala%20doctoral%20AAP.pdf'  pdf  Regulament%20Sc...
1600 X 190
0.3 MB  - 'Regulament de organizare ?i func?ionare a ?colii Doctorale în ?tiin?e Administrative din cadrul AAP' Web
 'Metodologia institutionala privind repartizarea granturilor doctorale' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Metodologia%20institu%C8%9Bional%C4%83%20aprobat%C4%83.pdf'  pdf  Metodologia%20i...0.2 MB  - 'Metodologia institutionala privind repartizarea granturilor doctorale' Web
 'Registrul national al revistelor stiintifice de profil' from the web at 'http://www.usefs.md/PDF/registrul_national_al_revistei_stiintifice_de_profil.pdf'  pdf  registrul_natio...
551 X 551
> 1 MB  - 'Registrul national al revistelor stiintifice de profil' Web
 'Reguli privind aspectul grafic al tezelor de doctor/doctor habilitat si al autoreferatelot/referatelor stiintifice' from the web at 'http://www.cnaa.md/files/normative-acts/normative-acts-cnaa/normative-acts-cnaa-attestation/guide_thesis/guide_thesis_2016.pdf'  pdf  guide_thesis_20...
551 X 551
0.044 MB  - 'Reguli privind aspectul grafic al tezelor de doctor/doctor habilitat si al autoreferatelot/referatelor stiintifice' Web

13. Acte normative | Academia de Administrare Publi...
http://aap.gov.mdmailto:aap@aap.gov.md/ro/acte-...
normative | Academia de Administrare Publica Skip to main content Search form Cautare Recent PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN ...
 'Regulamentul–cadru cu privire la organizarea ?i func?ionarea structurilor de autoguvernan?a studen?easca, aprobat prin Ordinul Ministrului Educa?iei nr. 969 din 10.09.2014' from the web at 'http://aap.gov.md/files/masterat/Regulament-cadru_Autoguvern_studenti.pdf'  pdf  Regulament-cadr...
551 X 551
0.1 MB  - 'Regulamentul–cadru cu privire la organizarea ?i func?ionarea structurilor de autoguvernan?a studen?easca, aprobat prin Ordinul Ministrului Educa?iei nr. 969 din 10.09.2014' Web
 'Regulamentul privind organizarea ?i desfa?urarea concursului de admitere la studii superioare de masterat în Academia de Administrare Publica, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr. 9/11 din 10 iulie 2014' from the web at 'http://aap.gov.md/files/regulamente/R_admit_14.pdf'  pdf  R_admit_14
1600 X 190
0.3 MB  - 'Regulamentul privind organizarea ?i desfa?urarea concursului de admitere la studii superioare de masterat în Academia de Administrare Publica, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr. 9/11 din 10 iulie 2014' Web
 ' ' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Ghid_SNCS.pdf'  pdf  Ghid_SNCS
1600 X 190
0.2 MB  Web
 ' ' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/regulament_stagiu.pdf'  pdf  regulament_stag...0.4 MB  Web
 'Regulamentul cu privire la desfasurarea stagiului de practica, studii superioare, ciclul II masterat, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr. 2/1 din 14.11.2014' from the web at 'http://aap.gov.md/files/masterat/REGULAMENT_STAGIU_AAP_2014.pdf'  pdf  REGULAMENT_STAG...0.1 MB  - 'Regulamentul cu privire la desfasurarea stagiului de practica, studii superioare, ciclul II masterat, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr. 2/1 din 14.11.2014' Web
 'Regulamentul cu privire la organizarea ?i func?ionarea, Senatului Studen?esc al Academiei de Administrare Publica, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr.4/14 din 01 martie 2016' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/regulament_senat_student.pdf'  pdf  regulament_sena...0.2 MB  - 'Regulamentul cu privire la organizarea ?i func?ionarea, Senatului Studen?esc al Academiei de Administrare Publica, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr.4/14 din 01 martie 2016' Web
 'Regulamentul de activitate al Consiliului Departamentului Învatamânt Superior, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr. 9/6 din 10 iulie 2014' from the web at 'http://aap.gov.md/files/regulamente/RCDIS.pdf'  pdf  RCDIS0.3 MB  - 'Regulamentul de activitate al Consiliului Departamentului Învatamânt Superior, aprobat la sedinta Senatului AAP, proces verbal nr. 9/6 din 10 iulie 2014' Web
 'Regulament privind Sistemul de Management al Calitatii  în cadrul  Academiei de Administrare Publica, aprobat  la sedinta Senatului AAP, Proces verbal nr. 4/4 din 16 mai 2017' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Anexa%201.pdf'  pdf  Anexa%2010.4 MB  - 'Regulament privind Sistemul de Management al Calitatii  în cadrul  Academiei de Administrare Publica, aprobat  la sedinta Senatului AAP, Proces verbal nr. 4/4 din 16 mai 2017' Web
 'Regulamentul privind gestiunea si accesul la bazele de date a programelor de studii în cadrul Academiei de Administrare Publica, aprobat  la sedinta Senatului AAP, Proces verbal nr. 4/10 din 16 mai 2017' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Anexa%2071.pdf'  pdf  Anexa%20710.4 MB  - 'Regulamentul privind gestiunea si accesul la bazele de date a programelor de studii în cadrul Academiei de Administrare Publica, aprobat  la sedinta Senatului AAP, Proces verbal nr. 4/10 din 16 mai 2017' Web
 'Ghid metodologic de creare si functionare a centrului universitar de ghidare si consiliere în cariera, aprobat prin ordinul Ministerului Educa?iei nr. 970 din 10.09.2014' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/ghid_centru_cariera.pdf'  pdf  ghid_centru_car...
551 X 551
0.3 MB  - 'Ghid metodologic de creare si functionare a centrului universitar de ghidare si consiliere în cariera, aprobat prin ordinul Ministerului Educa?iei nr. 970 din 10.09.2014' Web
 'Planul-cadru pentru studiile superioare, aprobat prin Ordinul Ministerului Educa?iei nr. 1045 din din 29.10.2015' from the web at 'http://aap.gov.md/files/masterat/PLAN_CADRU_pentru_studii_superioare_29-10-2015.pdf'  pdf  PLAN_CADRU_pent...
551 X 551
0.2 MB  - 'Planul-cadru pentru studiile superioare, aprobat prin Ordinul Ministerului Educa?iei nr. 1045 din din 29.10.2015' Web
 'Recomandari-cadru pentru elaborarea Regulamentului institu?ional privind organizarea evaluarii activita?ii de înva?are, aprobat prin ordinul Ministerului Educa?iei nr. 881 din 18.12.2009' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/recomandari_regulament_evaluare.pdf'  pdf  recomandari_reg...
551 X 551
0.1 MB  - 'Recomandari-cadru pentru elaborarea Regulamentului institu?ional privind organizarea evaluarii activita?ii de înva?are, aprobat prin ordinul Ministerului Educa?iei nr. 881 din 18.12.2009' Web
 'Regulamentul de organizare a studiilor în învatamântul superior în baza Sistemului National de Credite de Studiu, Anexa la ordinul Ministerului Educatiei nr. 1046 din 29.10.2015' from the web at 'http://aap.gov.md/files/masterat/Regulamentul_ME_Sistemului_Na%C8%9Bional_de_Credite_de_Studiu.pdf'  pdf  Regulamentul_ME...
551 X 551
0.2 MB  - 'Regulamentul de organizare a studiilor în învatamântul superior în baza Sistemului National de Credite de Studiu, Anexa la ordinul Ministerului Educatiei nr. 1046 din 29.10.2015' Web

14. ?coala Doctorala | Academia de Administrare Pub...
http://aap.gov.mdmailto:aap@aap.gov.md/ro/artic...
Doctorala | Academia de Administrare Publica Skip to main content Search form Cautare Recent PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMA...
 'Vezi Planul de învatamânt pentru fiecare specialitate stiintifica.' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Planul%20pentru%20fiecare%20specialitate%20%C5%9Ftiin%C5%A3ific%C4%83.pdf'  pdf  Planul%20pentru...
551 X 551
0.9 MB  - 'Vezi Planul de învatamânt pentru fiecare specialitate stiintifica.' Web
 'Lista revistelor de specialitate aprobate de CNAA' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Lista_revistelor.pdf'  pdf  Lista_revistelo...
551 X 551
0.075 MB  - 'Lista revistelor de specialitate aprobate de CNAA' Web
 'Registrul online al doctorandului (CNAA)' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Registrul-online-al-doctorandului-CNAA.pdf'  pdf  Registrul-onlin...
551 X 551
0.2 MB  - 'Registrul online al doctorandului (CNAA)' Web
 'Regulament de organizare si functionare a Scolii Doctorale a AAP (capitolul V).' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Regulament%20de%20organizare%20a%20studiilor%20de%20doctorat%20AAP.pdf'  pdf  Regulament%20de...
551 X 551
0.4 MB  - 'Regulament de organizare si functionare a Scolii Doctorale a AAP (capitolul V).' Web
 'Regulamentul privind abilitatea cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat (postdoctorat)' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Regulament%20abilitate%20conducator.pdf'  pdf  Regulament%20ab...
551 X 551
0.1 MB  - 'Regulamentul privind abilitatea cu dreptul de conducator (consultant) de doctorat (postdoctorat)' Web

15. Acorduri | Academia de Administrare Publica
http://aap.gov.mdmailto:aap@aap.gov.md/ro/artic...
| Academia de Administrare Publica Skip to main content Search form Cautare Recent PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN AUTORITA?ILE ...
 'Universitatea de Stat Shirak M.Nalbandyan' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Universitatea%20de%20Stat%20Shirak%20din%20Armenia.pdf'  pdf  Universitatea%2...
551 X 551
0.3 MB  - 'Universitatea de Stat Shirak M.Nalbandyan' Web
 'Academia Internationala Anticoruptie' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Academia%20Internationala%20Anticoruptie.pdf'  pdf  Academia%20Inte...
551 X 551
0.5 MB  - 'Academia Internationala Anticoruptie' Web
 'Academia de Administrare pe lânga Presedintele' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Academia%20de%20Administrare%20Publica%20pe%20linga%20Presedintele%20Belarus.pdf'  pdf  Academia%20de%2...
1126 X 669
0.3 MB  - 'Academia de Administrare pe lânga Presedintele' Web
 'Institutul de Administrare Publica' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Institutul%20de%20Cercetari%20Social-Politice%20pe%20linga%20Presedintele%20Republicii%20Belarus.pdf'  pdf  Institutul%20de...
1024 X 720
0.3 MB  - 'Institutul de Administrare Publica' Web
 'A.B.M.S. - Institutul din Elve?ia' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Institutul%20din%20Elvetia.pdf'  pdf  Institutul%20di...
1024 X 720
0.1 MB  - 'A.B.M.S. - Institutul din Elve?ia' Web
 'Universitatea Internationala a Marii Negre' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Universitatea%20Internationala%20la%20Marea%20Neagra%20din%20Tbilisi.pdf'  pdf  Universitatea%2...0.3 MB  - 'Universitatea Internationala a Marii Negre' Web
 'Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei,' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Agentia%20de%20Cooperare%20Internationala%20a%20Germaniei.pdf'  pdf  Agentia%20de%20...
1600 X 190
0.9 MB  - 'Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei,' Web

16. Acorduri | Academia de Administrare Publica
http://aap.gov.mdmailto:aap@aap.gov.md/ro/artic...
| Academia de Administrare Publica Skip to main content Search form Cautare Recent PRESTAREA SERVICIILOR PUBLICE MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ÎN AUTORITA?ILE ...
 'Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei,' from the web at 'http://aap.gov.md/sites/default/files/Agentia%20de%20Cooperare%20Internationala%20a%20Germaniei.pdf'  pdf  Agentia%20de%20...
1600 X 190
0.9 MB  - 'Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei,' Web
1 Click-tuneup
http://www.1-click-tuneup.com
1 Click-tuneup    Optimize and Speed Up PC Clean up junk files, temporary files, unused programs and optimize windows registry to maximize PC and Internet performance. Diagnose & Fix PC Errors Automatically diagnose and fix various issues that negatively impac...
Simple Webmail
http://www.baxsoft.com/
Simple Webmail    1/2 off for a limited time. Simple Webmail allows you to send html messages to your customer email list using your normal Internet connection. Allows sending html emails to your company mailing list. Facilities to maintain email lis...
ACDSee 18
http://acdsystems.com/
ACDSee 18    Download a FREE Trial of ACDSee 18 Today!
acdsee Mac Pro 3
http://send.onenetworkdirect.net/z/33802...
acdsee Mac Pro 3    acdsee Mac Pro 3
ACDSee Pro 8
http://www.acdsee.com/en/products/
Accelerate your photography workflow
Copernic Desktop Search
http://www.copernic.com
Copernic Desktop Search    TRY COPERNIC DESKTOP SEARCH NOW FREE 30-day trial! Stop searching and FIND. Voted best Desktop Search application
Big Hammer
http://www.bighammersoftware.com
Big Hammer    Big Hammer's Do-It-Yourself Garage & Shed Design
iMacsoft iPhone to Mac Transfer
http://www.imacsoft.com
iMacsoft iPhone to Mac Transfer    iMacsoft iPhone to Mac Transfer, the excellent iPhone to Mac transfer, is specially designed for Mac users to fast transfer, rip, copy and manage iPhone music, video, photo, ePub, pdf, Audiobook, Ringtone, Voice Memos, Camera Roll (iOS 4 above), Pod...
iMacsoft iPhone Video Converter for Mac
http://www.imacsoft.com
iMacsoft iPhone Video Converter for Mac    iMacsoft iPhone Video Converter for Mac is a very powerful Mac iPhone Video converter, which can convert all popular video formats such as WMV, RM, RMVB, MOV, DAT, VOB, MPEG, FLV, AVI, DivX, XviD, etc. to iPhone movies MP4, widescreen iPhone MP4, iP...
iMacsoft VOB to Apple TV Suite for Mac
http://www.imacsoft.com
iMacsoft VOB to Apple TV Suite for Mac    iMacsoft VOB to Apple TV Suite for Mac is the powerful Apple TV converter software, which can fast convert VOB movie to Apple TV format MP4, MPEG-4 with excellent quality. iMacsoft VOB to Apple TV Suite for Mac includes two professional software: i...